Trafikverket/ Citybanan Södermalm Stockholm

Mineconsult  utför ingenjörsgeologisk dokumentation och bedömningar för entreprenören Züblin Scandinavia AB för delprojekten Söderströmstunneln och Södermalmstunneln sedan 2009.

Svenska Kraftnät/ Mörbytunneln

Mineconsult  utför ingenjörsgeologisk dokumentation och bedömningar för entreprenören Lemmenkäinen Sverige AB i Mörbytunneln som är en del av Svenska Kraftnäts projekt Stockholm Ström.

Erfarenheter

Erfarenheter från hela världen ger grund till fortsatt framgång i aktuella och framtida Bergprojekt.

Herrenknecht AG

Herrenknecht AG representeras i Skandinavien av Mineconsult AB. Bild från TBM projektet Hallandsås, Entreprenör: Skanska/Vinci TBM: Herrenknecht Ø 10,53 m