Erfarenheter

Erfarenheter från hela världen ger grund till fortsatt framgång i aktuella och framtida Bergprojekt.

Mineconsult har deltagit i flera större och mindre projekt både i Sverige och utomlands. Omslagsbilden visar ”Gun sight”, avslutningen på pipelinesarbetet i Saudiarabien. Nedan visas ett urval av tidigare projekt.

Saltsjötunneln

Saltsjötunneln – Det första riktiga TBM projektet i Sverige (1987) från Bromma reningsverk till Kastellholmen i Stockholm. Maskinen Ø 3,5 m utförde även projekt Ormen (1991), stormvattenmagasin under centrala Stockholm.

Saudi

Sprängningsarbete i Saudiarabien – Vägskärning utanför Riyadh med kontrollerad borrning och sprängning (1979). Ytterligare sprängningsarbeten, pipelinedike tvärs Saudiarabien (1978-1981).

Köpenhamn

Berggrundsundersökningar i Köpenhamn – Bedömningar för framdrift TBM i kalksten med flintlager (2005).

Oljebergrum

Undermarkslagring av petroleumprodukter – Strategiskt oljelagring i Saudiarabien, platsundersökningar och leverans av tunnelutrustningar och förbrukningsvaror (1981-1989).