Projektmodell

Ingenjörsgeologi
Nedan är en mall över Mineconsults projektmodell.

pilbild1

  Oberoende – Samordnande – Konsult