Svenska Kraftnät/ Mörbytunneln

Mörbytunneln

Mineconsult  utför ingenjörsgeologisk dokumentation och bedömningar för entreprenören Lemmenkäinen Sverige AB i Mörbytunneln som är en del av Svenska Kraftnäts projekt Stockholm Ström.

Tunneln blir endast 900 m, men utgör en viktig länk i det stora projektet Stockholm Ström. Kabeltunneln sträcker sig under motorväg och bebyggda områden (grundvattenkontroll/injektering). Beräknat färdigställande 2014.

Mer information på Svenska Kraftnäts hemsida.