Trafikverket/ Citybanan Södermalm Stockholm

Mineconsult  utför ingenjörsgeologisk dokumentation och bedömningar för entreprenören Züblin Scandinavia AB för delprojekten Söderströmstunneln och Södermalmstunneln sedan 2009.

Söderström

Söderströmstunnelns geologiska dokumentation har utgjort grund för konstruktionsritning för anslutningen av sänktunnelelementet mot Södermalmssidan.

Södermalmstunneln har inneburit vissa geologiska utmaningar vid vilka vår geologiska dokumentation har bidragit till förståelse av geologins betydelse för konstruktionsarbetet.

SS1

Passage under befintlig avloppstunnel med ett avstånd på cirka en meter. Komplicerad förstärkning med stålrör, omfattande injektering för tätning, avslut med komplett betonglining (2013).

MMK grus

Passage genom Stockholmsåsen under Maria Magdalena Kyrka. Omfattande inslag av finsand skapade problem i november 2011.

MMK modell

Modell av sänkan under Maria Magdalena Kyrka. Ett initiativ till sammanställning av förundersökningsresultaten genom en fysisk modell, vilket tydligt illustrerar sambandet berg/åsmaterial.

Dykärret

Passage genom Dykärret. På grund av liten bergtäckning vid tunnelns mynning mot Fatbursparken konstrueras en kraftig betonglining (gjutform) för att stödja befintlig byggnad och förstärka det dåliga berget.

Trafikverkets hemsida om Citybanan
http://www.trafikverket.se/citybanan
Homepage in English